Jaana Vinberg är Månadens Medlem i Visby Rotaryklubb för april 2024. Född i Tammerfors, uppvuxen i Stockholm och sedan 2001 boende på Gotland. Jaana är utbildad personalvetare från Stockholms universitet med fördjupning inom organisationspsykologi. Efter att inledningsvis hamnat i bemanningsbranschen blev det arbete som karriärkonsult innan hon landade på Gotland och uppdrag med Trygghetsrådet som karriärrådgivare samtidigt som Flextronics skulle läggas ned. I anslutning med att P18 skulle läggas ned tog hon sig vidare till länsstyrelsen innan nästa steg blev HR-strateg på Svenska Spel. Men Jaanas ”steg” i karriären slutade inte där…

Privat fokuserar hon just nu på att ta förarintyg för att bli tryggare i sin navigering då man är ute och seglar samt sjunger hellre än bra. Om engagemanget i Rotary skriver Jaana: Det som jag fortsatt uppskattar med Rotary är engagemanget för utrotandet av polio, de olika lokala engagemangen för värdefulla frågor som möjliggörs för den som kan och vill och som sker världen över. En fredsskapande rörelse helt enkelt.

Så här skriver Jaana Vinberg själv:

 

Privat

Född i Tammerfors i Finland, uppvuxen i Stockholm och sedan 2001 boende på Gotland.

Gift med Per, utflugna barnen Sophia och Fabian, och katten Tipsy. Engagerad i föreningsliv, håller kroppen i gång med vattenträning och cykling och är med i en trevlig bokklubb. Fokuserar just nu på att ta förarintyg för att bli tryggare i min navigering då vi är ute och seglar samt sjunger hellre än bra.

 

Professionellt – människor, förändring och utveckling.

Vad ska man bli när man blir stor? Tankarna var flera, men landade i arbete med människor efter kortare sejour inom marknadsföring och utbildning vid RMI-Berghs. Jag är utbildad personalvetare från Stockholms universitet med fördjupning inom organisationspsykologi. ”Tänk att en dag få jobba med organisationsutveckling” var något av en vag dröm i anslutning till att jag avslutade min utbildning.

Bananskalet tog mig inledningsvis in i bemanningsbranschen där jag jobbade som konsult- och entreprenadchef första tiden efter examen. Främst med ansvar för medarbetare, rekrytering och avtal. Coaching och karriärplanering var nya begrepp i arbetslivet. Genom mitt intresse för människor & utveckling, privat engagemang inom coaching tillsammans med att jag tog fram en protoyp till karriärutbildning, blev det min väg in i rollen som karriärkonsult. Främst handlade det om att ha enskilda samtal eller leda grupper där deltagarnas gemensamma utmaning var att på olika sätt ställa om i arbetslivet.

När jag landar på Gotland tillsammans med min familj, så blir mitt första uppdrag på ön TRR (Trygghetsrådet) som karriärrådgivare med kund- och klientansvar. Flextronics (tid Ericsson) skulle lägga ner sin verksamhet i Visby och det var många tjänstemän som genom uppskattade arbetsmarknadsseminarier och samtal behövde få stöd i sina tankar vad som kan bli nästa steg i arbetslivet. Arbetet med omställning tog mig vidare till Länsstyrelsen i anslutning till att P18 skulle lägga ner sin verksamhet. Länsstyrelsen hade det samordnande uppdraget på Gotland och där jag bl a arbetade med hitflyttande myndigheter, framtida kompetenser till Gotland och rekrytering av unga talanger.

HR-strateg blev min nästa roll och nu på Svenska Spel. Talang- och successionsplanering, chefsutvärdering, prestationsstyrning och värdegrundsarbete var några av frågorna på mitt bord förutom arbete med arbetsgivarvarumärket. Därtill chefsstöd och arbete i ledningsgrupp. Roliga och intensiva år.

I flertalet av mina roller så har jag kommit i kontakt med människor och organisationer i förändring. Det ledde mig vidare till fördjupade studier vid Gestaltakademin. Under 4 år, parallellt med arbete, så fick jag delta i en utvecklingsresa både professionellt och personligt, med syfte att lär mig hur man kan skapa goda förutsättningar vid olika slags förändringar. Det blev också en karriärmässig vändpunkt för mig där jag beslutade mig för att kliva av min trygga anställning och starta eget. Parallellt som jag hade konsultuppdrag inom omställning främst på Gotland och i Stockholm, så började jag också samarbeta med organisationskonsultföretaget Lyhra i Uppsala. Vi hade främst uppdrag inom offentliga organisationer av olika slag, med allt från organisationsöversyner, värdegrundsarbete och grupputveckling, till utbildning av dialoggruppsledare. Ett fantastiskt roligt arbete med härliga kollegor som jag saknar än idag.

När pandemin sveper in över Sverige får det också konsekvenser för mitt yrkesliv. Jag varken kan eller vill fortsätta pendla till fastlandet. Och med utflugna barn så tar även hemlivet en annan riktning. Så efter modiga beslut landar jag tillbaka på ön på heltid när jag hösten 2022 börjar på Region Gotland som

Kompetensförsörjningsstrateg inom regional utveckling. Ett uppdrag som tar sin utgångspunkt i RUS, Regionala utvecklingsstrategin Gotland 2040, och som omfattar kompetensförsörjningsfrågor för hela Gotland. Det har varit ett inledande år av oerhört mycket lärande, inläsning av rapporter och utredningar, samt etablering av nätverk inom Region Gotland, med utbildningsaktörer och med branscher på ön. Det är ett oerhört meningsfullt uppdrag där min roll till del är av samordnande karaktär, där det finns många som i sina funktioner och uppdrag på olika sätt bidrar till utveckling på ön, parallellt som det är framåtblickande med utvecklingsfrågor. Ett uppdrag med en mängd olika spännande frågor på mitt bord.

 

Rotary

Min första medlemsomgång inom Rotary var i Silverhättan i början av 2000-talet. Det var ett fantastiskt tillfälle att som relativt nyinflyttad få kontakter och samtidigt lära känna verksamheter på Gotland genom lunchföredragen. Men mitt pendlande yrkesliv gjorde det omöjligt att kvarstå som medlem. Kom därefter tillbaka till Rotary när jag landade lite mer tillbaka på ön igen, men denna gång som medlem i Visby. Jag har främst engagerat mig i arrangerandet av lunchföredrag i anslutning till mina medlemskap.

Det som jag fortsatt uppskattar med Rotary är engagemanget för utrotandet av polio, de olika lokala engagemangen för värdefulla frågor som möjliggörs för den som kan och vill och som sker världen över. En fredsskapande rörelse helt enkelt.

 

 

Tidigare publicerade i serien Månadens Medlem:

Lars Andersson

Marie Engström

Roland Salemark

Sven Landahl

Jane Ek

Jan Calderon

Ingela Chef Holmberg

Birger Jörnhammar

Hélène Viotti

Mats Jansson

Britt Silfvergren

Mats E:son Hjorth

Lennart Lindgren

Anders Flanking

Jan Thiele

Magnus Sundblad

Bertil Klintbom

 

Publicerad av Jan Bjerkesjö 2024-04-02