År 2024 års första ”Månadens Medlem” är Jan Thiele, född på en lantbruksfastighet vid Bringsarve i Levide. Efter realexamen i Hemse och gymnasiet i Visby flyttade han med nybildad familj till Uppsala där han läste juridik. Första tillsvidareanställningen blev på Riksförsäkringsverket som byråsekreterare och bland minnena kan nämnas en ursinnig glasmästare som med full kraft körde ner sin morakniv i skrivbordet, som gick i två delar. 1989 kom möjligheten att återvända till Gotland genom anställningen som chef på Sparbankernas Fastighetsbyrå och vidare till tjänsten som bankdirektör på Handelsbanken på Öster i Visby. 1991 blev han medlem av Visby Rotaryklubb, som då hade 92 medlemmar. President blev han 2002-2003. Engagemanget i Rotary i dag är mer fokuserat på IFMR, International Fellowship for Motorcycling Rotarians. En sak som du kanske inte kände till är att han utsågs till hedersmasaj i Tanzania!

Så här skriver Jan själv:

Född på en lantbruksfastighet vid Bringsarve i Levide i januari 1953. Efter realexamen i Hemse och gymnasiet i Visby flyttade jag med nybildad familj till Uppsala 1974 och läste juridik vid Uppsala Universitet och tog en Jur.kand-examen 1980. Därefter kompletterade jag med studier i arbetsrätt och tog även en fastighetsmäklarexamen och blev även diplomerad försäkringsrådgivare efter studier vid Ifu i Stockholm.

Studietiden var inte helt enkel då jag 1976 mitt under en föreläsning fick ett telefonsamtal från Akademiska sjukhuset att jag inom 15 min skulle infinna mig på sjukhuset. De hade efter en tidigare undersökning upptäckt en aggressiv cancer och att det fanns metastaser i ena ljumsken Efter 3 omfattande operationer och cellgifter under drygt 1 år så blev jag efter 10 år friskförklarad. En stor lättnad framförallt för min sambo Barbro och sonen Christopher. De hade det nog svårast under denna tid.

Under juridikstudierna sommarjobbade jag på Föreningsbanken på Södertorg, Länsrätten i Visby och vid Kammarrätten i Sundsvall där jag bl.a. hade Peter Freudenthal som handledare. På länsrätten fick jag bl.a. ett uppdrag att dra in ett körkort för en äldre man. Efter mycket våda ringde jag upp honom och förklarade mitt ärende. Han svar blev: ”Du det gör ingenting för jag har bara en arm och ser nästan ingenting”. Vilken lättnad.

Den första tillsvidareanställningen blev på Riksförsäkringsverket där jag som byråsekreterare hade ansvar för att påföra arbetsgivaravgifter på arbetsgivare i Stockholms län inkl. ambassaderna i Stockholm. Ambassaderna var inte lätta att handskas med. Inte heller en ursinnig glasmästare som kände sig orättvist behandlad, stövlade in på mitt kontor och med full kraft körde ner sin morakniv mitt i mitt skrivbord så att det gick i 2 bitar.

Jag hade redan under gymnasietiden bestämt att jag skulle bli bankjurist, Min första anställning som sådan blev i Sala på Mälarprovinsernas Föreningsbank 1982 där jag började arbeta med generationsskiften på gårdarna i Mälardalen från Eskilstuna i söder och till Fagersta i norr.. Sedan rullade det på i bankvärlden och jag jobbade parallelt som jurist och bankchef. Under tiden på 1980-talet var jag bl.a. skatte- och placeringsrådgivare åt ett antal generaldirektörer och deras stab. Då kunderna reste mycket så hölls de flesta mötena på Arlanda.

Så småningom ville vi naturligtvis återvända till Gotland. Jag fick 1989 en anställning som chef på Sparbankernas Fastighetsbyrå i Visby, men lämnade redan efter 1 år för att bli bankdirektör på Handelsbanken på Öster. Jag hade ett avtal om att vara där i 5 år för att sedan ev. flytta vidare till verksamheterna i Frankfurt eller Luxemburg. Jag var där och besökte kontoren men det var inget som lockade och jag blev kvar på Visby Öster. Efter 12 år sa jag upp mig för en chefstjänst på Försäkringskassans utlandsavdelning i Visby. Där hade jag bla. ansvaret för utbetalningar av pensioner till 126 länder varje månad, drygt 4 miljarder kr årligen.

Efter 7 år på denna utlandsavdelning tillträde jag en tjänst som Regionchef för LRF-konsult på Gotland, där jag efter 6 år sade upp mig för att starta egen verksamhet, en juristbyrå med inriktning främst på fastighetsrätt och generations-/ägarskiften på lantbruk.

När jag började på Handelsbanken 1991 sade min företrädare Allan Pettersson att ”du skall vara med i Rotary och DBW”. Som nybliven medlem var man klubbvärd vid varje veckomöte under ett halvår och lärde sig snabbt namn m.m. på varje medlem. Vid denna tid var vi 92 medlemmar i Visbyklubben.

Självklart så utsågs man snabbt till skattmästare i Visby Rotaryklubb, vilket pågick under åren 1994-2001. President var jag 2002/2003, dvs under det år både jag och klubben fyllde 50 år.

Rotaryengagemanget fortsatte sedan där jag som distriktsskattmästare i distrikt 2370 under åren 2006-2010, bl.a. fick se till alla distriktets 44 klubbar 2 ggr per år fakturerades 5 olika avgifter. Rotarys engagemang i Almedalen började 2015 med en omfattande planering på distriktsnivå som jag fick leda och 2016 deltog vi för första gången med både tält och olika föreläsningar under 4 dagar. Vi deltog även 2017 och 2018.

Mitt engagemang i Rotary idag är kanske mera fokuserat på IFMR (International Fellowship for Motorcycling Rotarians) än på klubbnivå. IFMR finns också över hela världen och arrangerar också mc-resor överallt. 2 somrar har jag arrangerat mc-möten med 3-dagarsturer här på Gotland med deltagare från de skandinaviska länderna.

Ja, det har blivit många olika uppdrag under åren. Några kan jag nämna. Styrelseledamot och rådgivare i Ung Företagssamhet, Ordf. i Nyföretagarcentrum Gotland, vice ordf. i Östsvenska Handelskammaren, Mentor i ALMI:s mentorprogram för företagare, ordf. I Gotlands Juristförening, Kursledare i Gotlandsakademin, styrelseordf. I Regioninvest Gotland AB och lite olika uppdrag i DBW.

Min fru frågor ofta hur länge jag skall jobba och svaret är alltid det samma, jag har ingen aning. Vi bor numera i Hamra på en liten gård. Sonen Christopher med familj finns i Stockholm men hälsar på oss väldigt ofta. Barnbarnen vill ju åka traktor med farfar.

Trots allt så hinner vi med att resa ganska mycket. En av de kanske mest minnesvärda resorna var när vi firade jul med masajerna i Kiligurubyn i Tanzania (bilden) och jag blev utnämnd till hedersmasaj med alla attribut man kan tänka sig.